Budimpešta - Pečuh - Zagreb

4 dana autobusom
Budimpešta - Pečuh - Zagreb
Budimpešta - Pečuh - Zagreb

1.DAN HERCEGOVINA – SIGET – PEČUH – BUDIMPEŠTA

Polazak iz Hercegovine oko pola noći. Noćna vožnja preko Bosne i Slavonije, te uz video projekcije i usputna zaustavljanja za odmor, dolazak u jutarnjim satima u Siget, mjesto održavanja velike bitke iz 1566. godine u kojoj je poginuo Nikola Šubić Zrinjski sa 2.500 branitelja, te prirodnom smrću umro sultan Sulejman Veličanstveni. Razgled utvrde i parka mađarsko-turskog prijateljstva u kojem se nalaze biste Nikole Šubića Zrinskog i sultana Sulejmana I. Veličanstvenog. Park je otvoren1994. godine povodom 500. godišnjice sultanova rođenja. Nastavak putovanja. Nastavak vožnje prema Pečuhu, europskoj prijestolnici kulture 2010. godine i dobitnika UNESCO – ve nagrade „Grad mira“ 1998. godine, zbog promicanja manjinskih kultura i tolerancije. Pečuh je i najveći sveučilišni centar Mađarske sa preko 34.000 studenata, a sveučilište potiče još od 1367. godine. U Pečuhu živi velika hrvatska zajednica, koja ima Hrvatsko narodno kazalište i Znanstveni Zavod, a tu je i sjedište Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj. Razgled grada – Ulica Kiraly, Nacionalno kazalište, centralni trg Széchenyi ter sa Gazi Kasim Pašinom Džamijom iz vremena Osmanske okupacije, spomenik Janosu Hunjadiju, Gradska vijećnica, Katedrala sv. Petra i Pavla, ranokršćanska nekropola, koja je 2000. godine upisana na svjetski popis baštine UNESCA, toranj Barbakan, Sinagoga. Slobodno vrijeme za ručak, te poslije podne, nastavak putovanja prema Budimpešti. Po dolasku, smještaj u hotelu, večera, noćenje.

2. DAN BUDIMPEŠTA

Doručak. Poslije doručka razgled grada u pratnji vodiča - zgrada Parlamenta, Erszebet bulevar, Citadela na brdu Gellert u Pešti, Vaydahunayed Palota, kraljevska palača i Varhegy dvor na Budimu, crkva sv. Matijaša, Trg heroja, Poslije podne nekoliko preporuka za fakultativni program, vožnja Dunavom u trajanju od 1 sata ili shopping u ulici Vaci ili na trgu Vorosmarty, gdje su smješteni West end city centar, jedan od najvećih trgovačkih centara u Europi, robna kuća Skala Metro, Labirintus – podzemni labirint malih trgovina. Povratak u hotel za večeru, noćenje. Fakultativni program – večera u tipičnom mađarskom nacionalnom restoranu čardi sa tradicionalnim folklornim programom.

3. DAN BUDIMPEŠTA – OSTROGON – VIŠEGRAD – SENADRIJA

Doručak. Poslije doručka, cjelodnevni izlet do nekadašnjih prijestolnica Mađarske – Ostrogona i Višegrada, te umjetničkog gradića Senandrije, koji se smatra najljepšim gradom u Mađarskoj. Ostrogon je rodni grad utemeljitelja mađarske države Stjepana I. Arpadovića. Na temeljima stare bazilike, sagrađena je najveća crkva u Mađarskoj. Uz nju, najpoznatija građevina Ostrogona je stari kraljevski dvorac. Poslije razgleda grada, nastavak putovanja do drugog kraljevskog grada Višegrada, koji je to postao u vrijeme vladavine kralja Karla I. Roberta u 14. stoljeću. Tu je donesena Sveta kruna, najznačajniji simbol Kraljevine Ugarske i države, a 1335. godine se održao čuveni sastanak s češkom kraljem Janom Luksemburškim i poljskim kraljem Kazimirom III. Velikim. Od tada potječe i naziv današnjeg političkog saveza država ove regije, Višegradska skupina. Nastavak putovanja do umjetničkog grada Senandrije, koji se sa svojim slikovitim uličicama, malim gradskim trgovima i trgovinama suvenira, smatra najljepšim gradom Mađarske. Povratak u hotel, večera, noćenje.

4. DAN BUDIMPEŠTA – ZAGREB – HERCEGOVINA

Doručak. Poslije doručka, nastavak putovanja prema Zagrebu. Prvi pisani spomen Zagreba datira iz 1094. godine, kada je na Kaptolu osnovana Biskupija. Po dolasku, ručak, te poslije ručka razgled grada u pratnji vodiča – Kaptol, katedrala, Kamenita vrata, Gornji grad, crkva sv. Marka, kula Lotrščak, Jelačićev trg. Polazak iz Zagreba u 18:00 sati, te uz video projekcije i kraća zadržavanja za odmor, dolazak u Hercegovinu iza pola noći.

Dodatne informacije

Važne napomene pri odlasku na grupno putovanje školskih ustanova

Prilikom organiziranih odlazaka na putovanja, važno je znati pojedine stvari:

1. PUTNE ISPRAVE

Svi putnici moraju imati važeće putne isprave – hrvatske ili BH putovnice, odnosno hrvatske osobne iskaznice. U slučaju da se putuje u zemlju gdje je potrebna viza, putnici su dužni, uz eventualno posredovanje agencije, pribaviti iste uz predočenu dokumentaciju koju pojedino veleposlanstvo zahtjeva. Obratite pozornost na rok važenja putovnice – za ulazak u većinu zemalja putovnica mora vrijediti minimalno 90 dana od dana ulaska.

2. GUBITAK PRTLJAGE

Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora. U slučaju oštećene prtljage i sadržaja iste za vrijeme vožnje autobusom, Organizator se obvezuje nadoknaditi nastalu štetu u slučaju prouzročenom nepažljivim rukovanjem vozača, odnosno člana posade.

3. PONAŠANJE ZA VRIJEME VOŽNJE AUTOBUSOM

Za vrijeme vožnje autobusom nije dozvoljeno šetanje autobusom za vrijeme vožnje, oštećenje inventara, ometanje drugih osoba u autobusu – uključujući vozača, konzumiranje alkohola, opojnih droga i pušenje. U slučaju istih, vozač je obvezan zaustaviti autobus i upozoriti na ponašanje i u slučaju nemogućnosti uspostavljanja reda u suradnji s vođom puta, zatražiti pomoć djelatnika MUP – a zemlje u kojoj se nalazi. Za vrijeme vožnje autobusom, vozaču nije dozvoljena uporaba mobilnih uređaja bez odgovarajuće dodatne opreme, uz čiju pomoć može neometano obavljati posao.

4. PUTNIČKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Svi su putnici osigurani od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme boravka na putovanju, pri čemu se Organizator pojavljuje kao posrednik. Da bismo na vrijeme ishodili policu osiguranja, potrebno je dostaviti 5 dana prije puta: JMBG, broj putovnice, adresu stanovanja. Prilikom potpisivanja Ugovora, pozorno pročitajte uvjete osiguranja, kako biste znali koji su rizici i u kojem obujmu pokriveni policom osiguranja. Za osobe pod utjecajem opojnih droga i alkohola prestaju vrijediti uvjeti iz PPZO.

5. DEVIZNI I CARINSKI PROPISI

Svi su se putnici obvezni pridržavati deviznih i carinskih propisa B i H, kao i propisa zemlje u koju se putuje. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja istih od strane putnika, sve nastale troškove i posljedice snosi sam prekršitelj.

6. POPUSTI

- Djeca iz iste obitelji: 30 %; - Djeca iz Centara za nezbrinutu i napuštenu djecu: 100 %;

7. PLAĆANJE

Prilikom prijave, putnik uplaćuje 40% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drukčije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dana prije početka putovanja osim ako u programu nije drukčije navedeno.

8. ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA

Ukoliko putnik otkaže aranžman, G - tour od ukupne cijene aranžmana zadržava:

  • 15 – 30 dana prije polaska 10 % cijene aranžmana;
  • 1 – 15 dana prije polaska 30 % cijene aranžmana;
  • Poslije polaska 50 % od cijene aranžmana.

Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. U slučaju otkaza zbog bolesti ili smrtnog slučaja u obitelji, uplaćeni iznos se vraća u cijelosti.

9. REKLAMACIJE

Reklamacije se podnose na licu mjesta ukoliko je u pitanju smještaj, kako bi organizator mogao na vrijeme ispraviti eventualne nedostatke. Sve ostale reklamacije se rješavaju u skladu sa Ugovorom koji se potpisuje prilikom dogovora.

Odgovorni organizator:

G-TOUR MEĐUGORJE, d. o. o. Ul. Fra Slavka Barbarića 34. 88266 Međugorje, J. I. B. 427300700003 ID PDV: 227300700003 PB: 17074255, Županijski Sud u Mostaru: Tt – 702/2;